Skip to content

Home Welsh

Amdanom Ni a’n Gwasanaethau

Mae Richie Turner Associates Ltd yn gwmni ymchwil ac ymgynghori sy’n arbenigo yn sectorau’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol, ac yn cael ei arwain gan ei sylfaenydd Richie Turner.

Rydym yn darparu lefel eithriadol o arbenigedd proffesiynol, a ddatblygwyd trwy flynyddoedd lawer o brofiad unigol llwyddiannus ac ymarfer diwydiant, ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Gwasanaethau:

  • Ymchwil a datblygu polisi: yn enwedig ynghylch mentrau cydraddoldeb ac amrywiaeth ac arloesi
  • Cynllunio busnes ac ariannol
  • Strategaethau a chymwysiadau ariannu
  • Rhaglennu gwyliau a datblygu ymgynghoriaeth
  • Rheoli a chynhyrchu digwyddiadau
  • Ffilmio a recordio digwyddiadau
  • Hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth, archwiliadau mynediad a chyfathrebiadau marchnata hygyrch

Falch i weithio gyda